Alternativ till rättskipning
� Förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande
   
 
Författare:Lindell Bengt
Titel:Alternativ till rättskipning � Förhandling, medling, processförlikning, tvistlösningsnämnder och skiljeförfarande
Utgivningsår:2020
Omfång:394 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370970
Ämnesord:Processrätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Alternativ till rättskipning, som brukar förkortas med akronymen ADR, Alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution), innehåller en beskrivning av de i Sverige vanligaste formerna av ADR, förhandling, medling, processförlikning, nämnder av olika slag och skiljeförfarande. I framställningen redogörs för vad en konflikt är och varför konflikter uppkommer, hur de kan eskalera till att bli skadliga eller rentav farliga samt för olika typer av intervention av tredje man i en konflikt, t.ex. av en domstol. I boken redogörs även för uppkomsten av ADR och för de grundläggande utgångspunkter som ADR bygger på samt vilka funktioner som alternativ till rättskipning tillgodoser. Grundläggande för alla typer av konflikthantering är förmågan att förhandla på ett genomtänkt sätt.

Olika förhandlingsstrategier beskrivs samt taktiker som är utmärkande för olika strategier. Vid medling sker förhandlingen med hjälp av en medlare i ett förfarande som sedan beskrivs. Medling och olika slags medlingsförfaranden jämförs i vissa avseenden med domarens roll i förlikningsförhandlingar.

Skiljeförfarande, som boken avslutningsvis behandlar, är den form av ADR som mest liknar ett domstolsförfarande.
 
  © 2017 Jure AB