Processrätt
� grunderna för domstolsprocessen
   
 
Författare:Mellqvist Mikael , Lindh Anna-Karin
Titel:Processrätt � grunderna för domstolsprocessen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:193 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370581
Ämnesord:Processrätt

Pris: 281 SEK exkl. moms

 

Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är "förstabok" i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggande processrätt kan vara av intresse.

I boken behandlas på ett konkret, vardagsnära och levande sätt - från A till Ö - tvistemålsprocessen, familjemålsprocessen och brottmålsprocessen vid de allmänna domstolarna samt förvaltningsprocessen vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. Kort berörs också s.k. alternativ tvistlösning, t.ex. skiljeförfarandet. Framställningen tar avstamp i grundläggande processuella principer, varvid det beskrivs hur dessa gestaltar sig i de olika processformerna.

Som alltid när det är frågan om en introducerande framställning tecknas en översikt med fokusering på väsentliga kärnfrågor. För den som kräver mer, innehåller boken rikliga hänvisningar till fortsatta och fördjupade studier.
 
  © 2017 Jure AB