Kapitalskyddet i aktiebolag
   
 
Författare:Andersson Jan
Titel:Kapitalskyddet i aktiebolag
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:444 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237957
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid otillåtna värdeöverföringar, låneförbuden, personligt betalningsansvar vid kapitalbrist, skadeståndsansvar mot bolagets borgenärer för direkt och indirekt skada samt ansvarsgenombrott.

Boken är avsedd att vara en lärobok för studenter i juridik och ekonomi på högre nivå, men ger även praktiskt verksamma jurister en såväl kritiskt inriktad som problembaserad framställning.

I den reviderade sjunde upplagan av boken har mera internationellt och svenskt källmaterial tillkommit liksom att det kritiska perspektivet har förstärkts i linje med den s.k. Stockholmsmodellen. För att underlätta bokens praktiska användning, och för att främja förståelsen av nu gällande regler, hänvisas i betydande utsträckning även till äldre lagtext och doktrin.

Jan Andersson är professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Stockholms universitet och medlem i arbetsgruppen bakom European Model Companies Act (EMCA) samt medverkade även i viss mån vid tillkomsten av 2005 års ABL. Han har tidigare varit professor i privatrett vid Universitetet i Bergen och professor i handelsrätt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han disputerade 1995 vid Uppsala universitet på en avhandling om vinstutdelning från aktiebolag.
 
  © 2017 Jure AB