En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov
   
 
Författare:Kjær Morten , Vogt Helle
Titel:En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov
Utgivningsår:2020
Omfång:324 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000311
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Rättshistoria

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

“En dansk retshistorie” er en moderne fremstilling af den danske retshistorie. Læseren introduceres for den danske retshistorie og rets­historisk metode. Omdrejningspunktet er dansk ret og forholdet til de europæiske juridiske, politiske og religiøse strømninger. Særligt fokus er lagt på institutioner, forfatnings-, formue-, straffe- og familieret. Bogen er relevant for jurastuderende, jurister og alle, der interesserer sig for retten og dens historie.

Fremstillingen er kronologisk og tager afsæt i nedskrivningen af de første danske love i middelalderen, der lagde grunden til en dansk rets­kultur, som var stærkt influeret af kristne normer. Læseren tages med over de store ændringer, der skete ved Reformationen, da kirken blev underlagt staten, og over oplysningstiden, da naturrettens idé om rettigheder og pligter, der bandt borgeren og staten sammen, ledte til store retlige forandringer og krav om nye forfatninger. 1800-tallet medførte også en moderni­sering af privatretten, hvor specielt påvirkningen af den tysk-romerske rets­videnskab lagde grunden til den moderne formueret. Slutpunktet er sat ved Grundloven 1953, da parlamentarismen blev grundlovfæstet, og da det retssystem, vi kender i dag, fik sin endelige form.

Morten Kjær er lektor, ph.d. ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Helle Vogt er professor, ph.d. ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.
 
  © 2017 Jure AB