Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt
   
 
Författare:Berglund Mikael , Elgebrant Emil , Karlsson-Tuula Marie , Nerep Erik , Persson Annina H. , Östling Leif
Titel:Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:803 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209232
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Denna rättsfallssamling innehåller centrala rättsall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga-, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Den vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärt framtagen för att användas vid undervisningen i på såväl grund- som fördjupningskurser.

Urvalet har skett genom samarbete mellan Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet.
 
  © 2017 Jure AB