Karnov 2019/20
� Svensk lagsamling med kommentarer
   
 
Titel:Karnov 2019/20 � Svensk lagsamling med kommentarer
Anmärkning:3 Volymer samt register. Teckna stående order på denna produkt. Kontakta Jure på 08-6620080 eller order@jure.se
Upplaga:24 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:5100 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176106921
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 13195 SEK exkl. moms

 

Karnov 2019/20 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem.

Nya författningar som finns kommenterade i denna utgåva är bland andra:
- resegarantilag (2018:1218),
- paketreselag (2018:1217),
- brottsdatalag (2018:1177),
- säkerhetsskyddslag (2018:585),
- lag (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
- strafftidslag (2018:1251),
- kamerabevakningslag (2018:1200) och
- djurskyddslag (2018:1192).

Kravet på effektivitet i arbetet hos domstolar och myndigheter, på advokatbyråer, inom näringslivet och i organisationsväsendet har ständigt ökat under de senaste decennierna. Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

Lagsamlingen består av tre volymer på drygt 5 100 sidor och ett band som bland annat innehåller register.
 
  © 2017 Jure AB