Kommersiella sjöfartsavtal
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Kommersiella sjöfartsavtal
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:410 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237995
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

De avtalskonstruktioner och kutymer som i dag tillämpas inom den internationella sjöfarten har vuxit fram under århundraden – vissa begrepp och regler under årtusenden. Även om jurister har påverkat avtals och lagars utformning så är branschens regler utvecklade av sjöfartsverksamma personer iland och till sjöss. Ambitionen med boken är att informera om frågor som hanteras då kommersiella sjöfartsrelaterade avtal förhandlas, formuleras och tillämpas.

Boken vänder sig både till sjöfartspraktiker, ombord och iland, och till ekonomer, jurister och andra som tillfälligt eller långvarigt kommer i kontakt med sjöfarten och som behöver ytterligare information i enskilda frågor och tips om hur de avtal som behövs kan utformas.

Utöver genomgång av aktörer och dokumenttyper behandlas grundläggande och särskilda befraktningsformer, relationer mellan köpavtal och sjötransportavtal samt hantering av risker och problem. Bland annat kommenteras de inte helt lättillgängliga reglerna om redaransvaret vid gods- och passagerartransporter, de nya reglerna Incoterms 2020 och det ökande intresset för hållbarhet inom sjöfart och handel.

Några avsnitt – Liggetidberäkningar och Ansvarshantering för sjötransporterat gods och passagerare – är förmodligen de enda svenskspråkiga praktiskt inriktade anvisningarna för dessa vanligen förekommande arbetsområden. Avsnittet med översikt av marina besiktningar är också unikt.

Rolf Ihre har sjökaptensutbildning men har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat som sjörättsjurist inom Salénkoncernen och som advokat med huvudinriktning på frågor som har samband med sjöfart och handel.
 
  © 2017 Jure AB