Prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
   
 
Titel:Prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
Utgivningsår:2020
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:69
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det straffrättsliga skyddet för barn stärks.

Följande förslag till lagändringar lämnas:

- Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

- Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.

- Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

Den ändring som avser avskaffande av preskription föreslås gälla också för brott som begåtts före tidpunkten för lagens ikraftträdande men som då inte hade preskriberats.
 
  © 2017 Jure AB