Patientlagen
� En kommentar
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Patientlagen � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:205 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117230
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 547 SEK exkl. moms

 

Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område är omfattande, svåröverskådlig och Inte alltid så lätt att sätta sig in i. De grundläggande och generella bestämmelser, som har särskild betydelse för patientens ställning och inflytande i vården, har därför samlats i patientlagen.

Denna lagkommentar till patientlagen föreligger nu i en omarbetad andra upplaga. Här behandlas bl.a. de anpassningar som gjorts i patientlagen till följd av den nya hälso- och sjukvårdslagen. Det nya klagomålssystemet, liksom den förstärkta vårdgarantin och kraven vid utskrivning från sluten vård, kommenteras. Hänvisningarna till föreskrifter från Socialstyrelsen har uppdaterats.

Boken riktar sig till alla som är verksamma i hälso- och sjukvården eller som har intresse för vårdfrågor. Den kan också användas i olika vårdutbildningar.
 
  © 2017 Jure AB