Praktisk beskattningsrätt
� lärobok i inkomstbeskattning 2020
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn
Titel:Praktisk beskattningsrätt � lärobok i inkomstbeskattning 2020
Upplaga:27 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:608 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144135960
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskattningsrätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret - men inte helt uttömmande - förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel underlättar förståelsen.

Bokens karaktär gör den lämplig som en introduktion i ämnet och den passar därmed som kurslitteratur på grundläggande kurser vid universitet, högskolor och gymnasieskolor. Boken kan även vara användbar för praktiker, exempelvis medarbetare på banker, försäkringsbolag, samt redovisnings- och revisionsbyråer.

Boken är uppdaterad med hänsyn till rättsläget januari 2020.

Läroboken kompletteras av en Övningsbok i beskattning samt en bok med Lösningar till övningsbok i beskattning. Övningsböckerna är författade av Leif Edvardsson och Asbjörn Eriksson.
 
  © 2017 Jure AB