Vänbok till Mikael Mellqvist
   
 
Titel:Vänbok till Mikael Mellqvist
Utgivningsår:2020
Omfång:226 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238053
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 670 SEK exkl. moms

 

Under våren 2020 avgår Mikael Mellqvist med pension från tjänsten som lagman vid Gotlands tingsrätt. För att hedra hans verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och lagstiftare har ett antal kolleger, vänner och elever beslutat att tillägna honom en Vänbok. Inte minst mot bakgrund av Mikael Mellqvists omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det som naturligt att hylla honom på detta sätt.

Redaktionskommittén har bestått av professorerna Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson samt f.d. justitierådet Göran Lambertz.

INNEHÅLL:

Håkan Andersson
Ett och annat om nu och då samt några ord om vad som ligger däremellan – eller hur tidens tand biter och värker inom juridiken

Bertil Bengtsson
Om preskription av sena skadeståndskrav

Eric Bylander
Svenska juridiska festskrifter, vänböcker och andra hyllningsskrifter

Anders Eka
Språngdispens – ett nytt verktyg för Högsta domstolen

Torkel Gregow
Två utsökningsrättsliga frågor

Ann-Sofie Henrikson och Annina H. Persson
Skuldsaneringslagarna – nu och i framtiden

Lars Heuman
I vad mån kan en konkursgäldenär ha rättshandlingsförmåga?

Torbjörn Ingvarsson
Om ett enkelt löpande skuldebrev

Bengt Ivarsson
Processer mot medellösa konkursgäldenärer

Marie Karlsson-Tuula
EU-direktivet om förebyggande rekonstruktion – inledning av ett insolvensförfarande ett spörsmål de lege ferenda

Göran Lambertz
En lag om ett självvalt slut på livet

Malou Larsson Klevhill
Överskuldsättning – vad göra?

Gertrud Lennander
Tillfällig betalningsoförmåga. Några frågor angående insolvens

Stefan Lindskog
Betalning och konkurs och ”Göinge Montage” NJA 2017 s. 1140 I

Göran Millqvist
Retentionsrätten i nytt ljus

Mikael Möller
Hur ska vi göra med superförmånsrätten?

Ingemar Persson
MICKE – fem glimtar ur ett yrkesliv

Hans Renman
Om nackdelsläkningsprincipen, rättshandlingsprincipen och den ömsesidiga restitutionsprincipen

Rolf Åbjörnsson
En reformerad konstitution är en förutsättning för en stabil demokrati.
 
  © 2017 Jure AB