Article 86 EEC
� a definition of the concept of joint dominant positions in the air transport sector
   
 
Författare:Johnsson Roos Douglas
Titel:Article 86 EEC � a definition of the concept of joint dominant positions in the air transport sector
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1994
Omfång:91 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984466
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 24
Ämnesord:Marknadsrätt , Sjö- och transporträtt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB