Prop. 2019/20:85 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg
   
 
Titel:Prop. 2019/20:85 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg
Utgivningsår:2020
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:85
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Arbetsrätt , Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 2018 års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention. Konventionsändringarna innebär ett ökat anställningsskydd för sjömän som hålls fångna ombord på ett fartyg eller någon annanstans till följd av sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget.

För att genomföra konventionsändringarna föreslås att i en sådan situation ska en sjömans anställningsavtal fortsätta att gälla även om den dag då avtalet annars skulle ha upphört passerats. Under den tid då sjömannen hålls fången får anställningsavtalet inte sägas upp eller anställningen frånträdas eller avbrytas. Under fångenskapen har sjömannen rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.
 
  © 2017 Jure AB