Prop. 2019/20:119 Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken
   
 
Titel:Prop. 2019/20:119 Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken
Utgivningsår:2020
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:119
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Den 1 juli 2020 träder nya regler i kraft som syftar till att stärka Kriminalvårdens möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder avseende dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff (prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning). I propositionen föreslås följdändringar med anledning av den kommande lagstiftningen i tre lagar som rör internationellt samarbete om verkställighet av straff.

Förslagen innebär i huvudsak att regelverket i lagarna om internationellt samarbete anpassas till de nya reglerna i 26 kap. brottsbalken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB