Vad händer vid utmätning?
� En praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden
   
 
Författare:Benndorf Fredrik , Morgell Nils-Bertil
Titel:Vad händer vid utmätning? � En praktisk genomgång av utmätningsmålets olika skeden
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021896
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 476 SEK exkl. moms

 

Vad händer vid utmätning? är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur ett mål om utmätning inleds, handläggs hos Kronofogdemyndigheten och avslutas. I boken beskrivs förutsättningarna för utmätning samt vilken egendom som kan utmätas respektive ska undantas från utmätning. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens, gäldenärens och den s.k. tredje mannens rättigheter och skyldigheter i mål om utmätning.

Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med frågor om utmätning i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor.

 
  © 2017 Jure AB