Arbetsdomstolens domar årsbok 2019
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:Arbetsdomstolens domar årsbok 2019 � Inbunden årsvolym
Utgivningsår:2020
Omfång:541 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138327555
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Arbetsdomstolens domar
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1363 SEK exkl. moms

 

Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2019 samlade i en inbunden volym.

Mot bakgrund av personuppgiftslagens ikraftträdande och därmed sammanhängande anonymisering på parter som är fysiska personer upptas i partsregistret namn endast på parter som är juridiska personer och där namnet inte anonymiserats i den publicerade domen.
 
  © 2017 Jure AB