NJA I 2019
� Inbunden årsvolym
   
 
Titel:NJA I 2019 � Inbunden årsvolym
Upplaga:146 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1112 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021964
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Nytt juridiskt arkiv Avd. I Tidskrift för lagskipning

Pris: 3199 SEK exkl. moms

 NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning.
 
  © 2017 Jure AB