Isolasjon
� Et fengsel i fengselet
   
 
Författare:Rua Marte , Smith Peter Scharff
Titel:Isolasjon � Et fengsel i fengselet
Utgivningsår:2019
Omfång:276 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202556723
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 600 SEK exkl. moms

 

Å sette en frihetsberøvet person i isolasjon, er et av de aller mest inngripende maktmidlene en demokratisk stat har til rådighet overfor sine borgere. Hvorfor brukes isolasjon likevel så ofte i skandinaviske fengsler? Hvorfor fortsetter den internasjonale kritikken av Norge, Sverige og Danmark for denne praksisen? Hva skjer egentlig når et menneske plasseres i isolasjon? Og hva kan vi gjøre for å unngå at isolasjon tas i bruk?

Denne boka om isolasjon i fengsel bygger på forskning, erfaringer fra yrkespraksis og personlige opplevelser. Bidragsyterne er blitt invitert til å skrive fordi de er engasjerte formidlere, for deres spesielle kunnskap eller for sine personlige historier. På tvers av celledører, murer, landegrenser og yrkesgrupper er boka en møteplass der et mangfold av erfaringer, kunnskap og perspektiver til sammen tegner et kritisk bilde av isolasjon i fengsel og arrester.

Bokas elleve kapitler dekker fire temaer:

Regler og praksis i de skandinaviske landene
Isolasjonens virkninger
Opplevelser av isolasjon i fengsel
Isolasjon og mulige alternativer sett fra en fengselsfaglig synsvinkel
Boka er et referanseverk innen et område det stadig etterspørres kunnskap om.
 
  © 2017 Jure AB