Finansieringsformers rättsliga reglering
   
 
Författare:Adlercreutz Axel , Lindskoug Patrik
Titel:Finansieringsformers rättsliga reglering
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:253 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144135939
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 356 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Realsäkerhetsfrågorna vid kreditgivning och annan finansieringsverksamhet står i förgrunden.

Boken inleds med en koncis framställning av det nödvändigaste i sakrätten. Därefter följer särskilda kapitel om ägarförbehåll (återtagandeförbehåll) som kreditsäkerhet, olika slag av panträtt i lös egendom, fastighetspant och lagstiftningen om företagshypotek. Slutligen följer avsnitt om leasing och factoring, där bl.a. avtalsregleringen analyseras. Ett rikt illustrationsmaterial konkretiserar framställningen.

Den utkommer nu i en reviderad sjätte upplaga.

Boken är främst avsedd som en sakrättslig och finansieringsrättslig introduktion för jurister och ekonomer, t.ex. handläggare av kreditärenden och revisorer.
 
  © 2017 Jure AB