Prövningstillstånd i hovrätten
   
 
Författare:Nilsson Hjorth Bob , Hellström Olof
Titel:Prövningstillstånd i hovrätten
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:132 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022145
Ämnesord:Processrätt

Pris: 356 SEK exkl. moms

 

Vid överklagande från tingsrätt till hovrätt krävs det för de flesta måltyper prövningstillstånd i hovrätten för att målet ska få en fullständig prövning där. Kravet på prövningstillstånd gäller alla tvistemål och brottmål på bötesnivå. Vidare gäller kravet för domstolsärenden och s.k. Ö-mål, t.ex. överklagade konkursbeslut.

Boken behandlar på ett heltäckande men ändå lättbegripligt och konkret sätt prövningstillstånd i hovrätten. En del i detta är givetvis att beskriva bakgrunden till och syftet med systemet.

Mer centralt är olika frågor som rör handläggningen av prövningstillstånd. Här ryms både sådant som i vilka fall prövningstillstånd krävs som betydelsen av nya omständigheter eller bevis och i vilka fall beslutet i tillståndsfrågan får överklagas. Detta har aktualitet för såväl domare som parter. På samma sätt är det med frågor om innebörden av att prövningstillstånd meddelas, vilket bl.a. leder in på reglerna om partiellt prövningstillstånd.

Stor uppmärksamhet ges de olika dispensgrunderna och den praxis som har vuxit fram kring dem. Boken vänder sig både till den som står inför en faktisk frågeställning om prövningstillstånd i hovrätten och till den som mer allmänt vill orientera sig i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB