Medicinsk rätt
   
 
Författare:Zillén Kavot , Mattsson Titti , Slokenberga Santa , red.
Titel:Medicinsk rätt
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117148
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 423 SEK exkl. moms

 

Området för medicin och hälsa skapar dagligen nyhetsuppslag rörande dess kvalitet, tillgång, ansvar och konsekvenser för människors liv. De frågor som behandlas inom den medicinska rätten ligger i gränslandet mellan medicin och juridik, där även etiska och sociala dimensioner spelar in. De medicinrättsliga reglerna berör och påverkar flera aktörer på området för hälsa och medicin, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare, patienter, forskare och olika beslutsfattare på myndigheter.

Medicinsk rätt behandlar vissa kärnområden inom den medicinska rätten, bl.a. följande:

• Hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar och patientens ställning.

• Hälso- och sjukvårdssekretess.

• Psykiatrisk tvångsvård.

• Organdonation.

• Läkemedelsrätt, det rättsliga området för genetiska innervationer och klinisk forskning.

Medicinsk rätt är den första svenska läroboken i ämnet medicinsk rätt. Den riktar sig till juriststudenter och studenter inom området för medicin, vård och omsorg samt verksamma inom samma område. Det är även en värdefull bok för andra som behöver en fördjupad kunskap om de rättsliga ramarna för svensk hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet.

 
  © 2017 Jure AB