Ds 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga regleringen av ond tro.
   
 
Titel:Ds 2020:13 Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckenrättsliga regleringen av ond tro.
Utgivningsår:2020
Omfång:48 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250655
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:13
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Föreslår att varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genèveakten. Detsamma ska gälla sådana geografiska beteckningar som skyddas av frihandelsavtalet med Vietnam. Förslagen innebär ett stärkt skydd för sådana beteckningar som skyddas av Genèveakten respektive frihandelsavtalet med Vietnam. Det blir bland annat möjligt att vid vite förbjuda användningen av en beteckning. Den som har lidit skada till följd av en otillåten användning av en beteckning kan också få ersättning för skadan.

Vidare föreslås ändringar i varumärkeslagen och lagen om företagsnamn när det gäller bestämmelserna om hinder mot registrering av varumärken och företagsnamn i de fall sökanden är i ond tro. Ändringarna innebär att reglerna förtydligas med hänsyn till ny rättspraxis från EU-domstolen.
 
  © 2017 Jure AB