Äktenskapsförord
   
 
Författare:Teleman Örjan
Titel:Äktenskapsförord
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:131 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023098
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 379 SEK exkl. moms

 

Äktenskapsförord är en av de viktigaste företeelserna inom familjerätten. Här görs en bred presentation av ämnet. I olika kapitel diskuteras formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra avtalsrättsliga spörsmål. Jämförelser görs bl.a. med lagstiftningen i övriga Norden. En utförlig litteratur- och rättsfallsförteckning och ett sakregister avslutar boken.

Det är nu åtta år sedan andra upplagan av Äktenskapsförord kom ut. Det är en lång tid i vår komplicerade värld med sin aldrig sinande ström av nya betydelsefulla rättsfall och inte minst nya intressanta analyser i litteraturen. Dessa har givit anledning till nya påpekanden rörande gamla problem. Likaså har nya frågeställningar föranlett många tillägg till den tidigare texten. Boken har också försetts med flera exempel på hur äktenskapsförord kan formuleras. Allt för att förse den praktiskt verksamme juristen med ett aktuellt och nyttigt arbetsredskap.
 
  © 2017 Jure AB