Kollektivavtalsgrundad försäkring
� Några huvuddrag
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Kollektivavtalsgrundad försäkring � Några huvuddrag
Anmärkning:
Utgivningsår:2020
Omfång:155 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023104
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel

- mellan försäkringsvillkor och kollektivavtal,

- mellan arbetsrätt och försäkringsrätt och

- mellan traditionell svensk försäkringspraxis och senare års EU-lagstiftning

som ger detta rättsområde dess särdrag.


 
  © 2017 Jure AB