Äktenskapsbalken
� En kommentar
   
 
Författare:Tottie Lars , Teleman Örjan
Titel:Äktenskapsbalken � En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:569 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022800
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 1593 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan av den välkända lagkommentaren är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
 
  © 2017 Jure AB