Takeover
� Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
   
 
Författare:Stattin Daniel
Titel:Takeover � Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:728 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023050
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 973 SEK exkl. moms

 

Den svenska aktiemarknaden är en aktiv transaktionsmarknad och en stor del av juridiken på aktiemarknaden rör transaktioner, så kallade takeover-erbjudanden. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i europeisk unionsrätt och i svensk rätt. I bokens inledning ägnas utrymme åt allmänna aktiemarknadsrättsliga frågor som intressentperspektiv, normgivning och god sed på aktiemarknaden.

Vidare behandlas framväxten av den svenska takeover-regleringen och de aktörer såsom Aktiemarknadsnämnden och Finansinspektionen som skall tillämpa reglerna. Tyngdpunkten i boken är analys och argumentation kring juridiska sakfrågor avseende takeover-erbjudanden, till exempel behandlas regler om målbolags och budgivares förberedelser, styrelsernas plikter, offentliggörande och andra informationsregler, due diligence-undersökningar, budrelaterade arrangemang, vederlagets bestämmande, försvarsåtgärder och informationskampanjer, alternativa takeover-erbjudanden och processen inför Aktiemarknadsnämnden och i överklagandeinstanser.

I denna upplaga har bland annat en utförlig behandling av takeover-erbjudandens internationella dimensioner tillförts, till exempel amerikanska regler som kan påverka svenska takeover-erbjudanden och hur sådana bör beaktas i en svensk kontext.

Boken har omfattande referenser till svenska, europeiska och amerikanska rättskällor och är i första hand skriven för den som professionellt arbetar med aktiemarknadsrättsliga frågor, men passar också på till exempel fördjupningskurser i aktiemarknads- eller börsrätt vid universiteten.
 
  © 2017 Jure AB