Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
   
 
Författare:Rådman Fredrik , Fridström Montoya Therése
Titel:Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
Utgivningsår:2020
Omfång:128 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023081
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Den här boken redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten. Därefter behandlas relativt ingående sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp.

Boken kan med fördel användas såväl av praktiskt verksamma tjänstemän som av studenter på exempelvis socionomutbildningen.
 
  © 2017 Jure AB