Lagen om ekonomiska föreningar
� Kommentar med formulär m.m.
   
 
Författare:Mallmén Anders
Titel:Lagen om ekonomiska föreningar � Kommentar med formulär m.m.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:795 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007596
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Denna nya upplaga har uppdaterats till förhållandena i februari 2002. Den innehåller kommentarer till ändrade och nya lagbestämmelser med hänvisningar till ny doktrin i böcker och artiklar. 1 kap. 1 § i lagen om ekonomiska föreningar men även andra bestämmelser i lagen har under 1990-talets senare hälft genomgått genomgripande förändringar. I boken kommenteras de nya och ändrade reglerna, bl.a. om medlemsfrämjande föreningar, verksamhet i dotterföretag, kooperativ verksamhet, gränsdragningen mellan ekonomiska och ideella föreningar, ombildning av ideell förening till ekonomisk förening och insatsemissioner. De tidigare trettio formulären har kompletterats med förlagsandelsbevis. Åtskilliga jämförelser görs med nya bestämmelser i aktiebolagslagen, vilket ger perspektiv på föreningsrätten och tolkningen av dess bestämmelser. De nya redovisnings- och revisionssystemens organisatoriska struktur berörs i korthet. Bokföringslagen och årsredovisningslagen har intagits som bilagor. Aktuella bestämmelser om beskattning av ekonomiska föreningar och till viss del deras medlemmar redovisas. Bokens rättsfallsregister innehåller också många avgöranden, både föreningsrättsliga och aktiebolagsrättsliga. Åtskilliga fall gäller bostadsrättsföreningar och ideella föreningar.
 
  © 2017 Jure AB