Personaljuridik 2020
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Personaljuridik 2020
Anmärkning:
Upplaga:33 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1231 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117483
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 1113 SEK exkl. moms

 

Detta är den trettiotredje upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiotredje upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya utstationeringsregler och regler om korttidsarbete), anställning – anställningsskydd (”modernisering” av LAS), arbetsmiljö (företagsbot), diskriminering, föräldraförsäkring, sjukfrånvaro samt avgång vid pension.

Innehåll:
Kollektivavtal
Föreningsrätt
Anställningsavtal – anställningsskydd
Arbetsmiljö
Facklig förtroendeman
Medbestämmande
Diskriminering
Semester
Föräldraförsäkring
Föräldraledighet
Studieledighet
Föreningsuppdrag i skolan
Svenskundervisning
Närståendevård
Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen
Ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Ledighet för att prova annat arbete
Arbetstid
Avgång med pension
Sysselsättning – arbetslöshet
Kvittning i lön
Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar
Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring
Skydd för företagshemligheter
Uthyrning och inhyrning av arbetskraft
Skydd för visselblåsare
Arbetsdomstolen och arbetstvist
Arbetsrättsliga skadestånd
Arbetsrättens utveckling


TOMMY ISESKOG, universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, debattör och konsult.
 
  © 2017 Jure AB