Företagsbot
� ett "straff" för juridisk person
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Företagsbot � ett "straff" för juridisk person
Utgivningsår:2020
Omfång:68 sid.
Förlag:IJK
ISBN:9789198464344
Ämnesord:Straffrätt , Arbetsrätt

Pris: 252 SEK exkl. moms

 

Reglerna om företagsbot har ändrats radikalt från och med den 1 januari 2020. Företagsbot är en sanktion med straffande funktion (utan att vara ett straff), som kan påföras en juridisk person.

Lagändringarna innebär att reglerna om företagsbot både breddats och skärpts. Vid arbetsmiljöbrott kan företagsbot härmed förekomma i alla typer av verksamheter, såväl privata som offentliga. Skärpningen av företagsbotsreglerna handlar om att ”taket” för företagsboten höjs till 500 miljoner kronor.

Tommy Iseskog redovisar och kommenterar här den praktiska innebörden av reglerna om företagsbot.
 
  © 2017 Jure AB