Hyra, arrende och bostadsrätt
   
 
Författare:Björkdahl Erika P.
Titel:Hyra, arrende och bostadsrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:360 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371182
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 434 SEK exkl. moms

 

I denna bok behandlas regler rörande arrende, bostadsrätt, hyra, tomträtt samt vissa andra nyttjanderätter till fast egendom. Oberoende av vilken nyttjanderätt som är ifråga är intressekonflikterna mellan parterna ofta av liknande karaktär, vilket motiverar att tonvikten i framställningen lagts på en avtalstyp – hyra. Hyresreglerna har i lagstiftningsarbetet tjänat som utgångspunkt för många av reglerna avseende arrende och bostadsrätt; rörande vissa problem är reglerna identiska. I redogörelsen för övriga avtalstyper hänvisas löpande till hyresavsnittet.

I första hand berör boken relationen mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare, men i viss mån även hur en nyttjanderätt står sig i förhållande till tredje man, till exempel vid överlåtelse av fastighet. Vidare behandlas regler om överlåtelse av bostadsrätt.

Boken är avsedd att vara kursbok men kan även ge vägledning för den som yrkesmässigt eller privat har frågor om nyttjanderätt.
 
  © 2017 Jure AB