Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt. (E-BOK)
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie , Persson Annina H.
Titel:Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt. (E-BOK)
Anmärkning:Boken levereras som en PDF-fil. Efter genomfört köp kommer filen att skickas per e-post.
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Karlstads universitets förlag
ISBN:9789178671294
Produkttyp:E-bok
Serie:Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 495 SEK exkl. moms

 

Denna tredje bok i Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt är ett resultat av ett samarbete mellan Karlstads- och Örebro universitet samt Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Boken bär namnet: Några aktuella fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt.

Antologin har bl.a. som ändamål att beskriva olika forskningsprojekt som rör fastighetsrätt i vid mening. Men den syftar också till att publicera examensarbeten som håller hög kvalitet. Det som behandlas i boken är frågor som delvis är oreglerade på fastighetsmarknadens område och dessa behandlas i sju fristående artiklar av såväl två professorer, en nybliven doktor, en doktorand och två studenter en som har skrivit sitt examensarbete och en student som skrivit sin C-uppsats.

- Den första artikeln behandlar ansvarsfördelningen mellan en bostadsrätts- förening och en medlem i föreningen vid en händelse av en skada orsakad av vatten.

- Den andra artikeln belyser fastighetsmäklarbranschen. Artikeln omfattar en kartläggning av ett antal mäklarföretag såväl stora som små.

- Den tredje artikeln beskriver rollen som hyresförmedlare och de brister i regelverket som rör hyresförmedling.

- Den fjärde artikeln bär titeln ”Fastighetsmäklare - om behoven av utbildning och tillsyn”.

- Den femte artikeln rör vem som är behörig att ansöka om att en bostadsrättsförening ska försättas i konkurs.

- Den sjätte artikeln har titeln ’I Sverige har vi bruksvärdeshyra’. Artikeln behandlar vad som avses med skälig hyra på bostadsmarknaden.

- Den sjunde och sista artikeln diskuterar s.k. flippers, dvs. en person som köper en bostad i syfte att renovera denna och snabbt sälja den vidare med vinst. Artikeln diskuterar hur sådana personer agerar vid bostadstransaktioner på den svenska bostadsmarknaden.

Boken lämpar sig för alla som är intresserade av fastighetsrättsliga frågor men kanske också för studenter på landets juristprogram och för de som läser till fastighetsmäklare.
 
  © 2017 Jure AB