UFB 6 Rättspraxis i skolan 2019/20
   
 
Titel:UFB 6 Rättspraxis i skolan 2019/20
Utgivningsår:2020
Omfång:946 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116981
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 1153 SEK exkl. moms

 

Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen.
 
  © 2017 Jure AB