UFB 2 HT Skolans författningar 2020/21
   
 
Titel:UFB 2 HT Skolans författningar 2020/21
Utgivningsår:2020
Omfång:1093 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117360
Typ av verk:Författningssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1129 SEK exkl. moms

 

En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal.
 
  © 2017 Jure AB