Stridsåtgärder i arbetstvister
   
 
Författare:Ericson Bo , Eriksson Kurt
Titel:Stridsåtgärder i arbetstvister
Utgivningsår:2020
Omfång:201 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018643
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 560 SEK exkl. moms

 

I denna bok beskrivs och kommenteras reglerna på den svenska arbetsmarknaden om stridsåtgärder i intressetvister och rättstvister. Förutom de grundläggande reglerna i medbestämmandelagen (MBL) behandlas kollektivavtal som innehåller bestämmelser om intressetvister och stridsåtgärder. Sveriges internationella åtaganden på området, främst genom EU:s regelverk och Europakonventionen, presenteras och kommenteras. Även 2019 års reformering av konflikträtten i MBL och de ändringar på utstationeringsområdet som gjordes 2020 har beaktats. Hela regelverket belyses genom rikhaltig redovisning av rättspraxis från framför allt Arbetsdomstolen.

Boken vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter och andra som i olika sammanhang behöver information om konfliktreglerna.
 
  © 2017 Jure AB