Markexploatering
� Juridik, ekonomi, teknik och organisation
   
 
Författare:Kalbro Thomas , Lindgren Eidar
Titel:Markexploatering � Juridik, ekonomi, teknik och organisation
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:188 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023197
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga uppförande av bebyggelse och anläggningar för att på bästa sätt förnya och förbättra användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext lagstiftningssystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad och finansiering av
infrastruktur som vägar, va-ledningar, ledningar för energisystem m.m., samt expropriativ lagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna samhällsbyggnadsprojekt.

Boken beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler samt hur de samordnas och kombineras i olika situationer
 
  © 2017 Jure AB