UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21
   
 
Titel:UFB 1 Övergripande bestämmelser 2020/21
Utgivningsår:2020
Omfång:1098 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117353
Typ av verk:Författningssamling
Serie:UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker nr. 2020/21:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1137 SEK exkl. moms

 

En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.
 
  © 2017 Jure AB