Fordringsrätt
� En lärobok
   
 
Författare:Ingvarsson Torbjörn
Titel:Fordringsrätt � En lärobok
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:178 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209386
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 346 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den är skriven för juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men den innehåller även sådant som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister.

Boken täcker bland annat ämnena fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning och tjänster utan uppdrag. Författaren redogör även för skuldebrevsrätten som en del av den allmänna fordringsrätten samt för elektroniska skuldebrev. De ofta komplicerade relationerna mellan parterna i ett fordringsförhållande illustreras med kommenterade skisser, och hänvisning till nyare och äldre rättspraxis sker löpande.

 
  © 2017 Jure AB