Om god och ond tro
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Om god och ond tro
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:173 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022725
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 215
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Frågan om en person är i god eller ond tro är central i många rättsliga sammanhang. I denna bok diskuteras ingående under vilka förutsättningar en uppdragstagares insikter om sådana omständigheter som har rättslig relevans kan tillskrivas huvudmannen. Här behandlas i vilken utsträckning kunskapen hos förhandlare eller andra mellanmän som saknar fullmakt kan tillräknas.

Vidare analyseras i vilken omfattning insikter hos anställda och andra medhjälpare i ett aktiebolag kan tillskrivas bolaget. Förutsättningarna för att tillräkna bolaget kunskap hos arbetstagare – ”knowledge governance” – diskuteras internationellt. I denna framställning speglas denna diskussion. Vidare tas t.ex. frågan upp om vilka plikter ett bolag har att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att reglerna i förordningen om marknadsmissbruk följs.

Boken är en grundligt omarbetad och uppdaterad version av Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet som gavs ut 1998.
 
  © 2017 Jure AB