Effekter av valsystem
� En studie av 80 stater
   
 
Författare:Anckar Carsten
Titel:Effekter av valsystem � En studie av 80 stater
Utgivningsår:2002
Omfång:143 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508414
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

De senaste årtiondena har präglats av stora politiska förändringar på många håll i världen. Den allra största omvandlingen är demokratiprocesserna i det forna Östeuropa. De nya demokratierna har aktualiserat debatten kring de politiska institutionernas roll i allmänhet och deras betydelse för demokratins konsolidering i synnerhet.

I denna bok kartläggs huvuddragen i valsystemen i den demokratiska världen genom att jämföra 80 olika stater. Den centrala frågan är vilken betydelse som olika valsystem har för tre centrala element i politiken: representationens proportionalitet, fragmentering av partisystemet samt regeringsstabilitet. Boken avslutas med att analysera vilka sannolika effekter som olika valreformer skulle få på svensk politik.
 
  © 2017 Jure AB