Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser
� En skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag
   
 
Författare:Fri Mattias , Henkow Oskar , Kleist David
Titel:Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser � En skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:130 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019220
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 452 SEK exkl. moms

 

Varje dag överlåts företag och företagsgrupper omstruktureras. Ofta rör det sig om stora värden och det är inte ovanligt att en företagsöverlåtelse påverkar de inblandade parterna under lång tid. Skatt är ofta den väsentligaste transaktionskostnaden. Av den anledningen är det mycket viktigt att kunna förutse de skattekonsekvenser som uppkommer i och med överlåtelsen.

Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser syftar till att ge en överblick över skattereglernas inverkan på företagsöverlåtelser. Boken riktar sig dels till jurister och andra rådgivare som inte primärt arbetar med skatterätt men som kommer i kontakt med skatterättsliga frågeställningar i sitt arbete med företagsöverlåtelser, dels till skattejurister i början av sin yrkesbana och till studenter.

Sedan den första upplagan har det skett flera förändringar i skatterätten som är av stor betydelse vid företagsöverlåtelser. Inte minst gäller detta införandet av ytterligare begränsningar ifråga om möjligheterna för företag att göra avdrag för ränteutgifter. Med hänsyn till att företagsförvärv ofta behöver lånefinansieras, åtminstone till en del, kan dessa begränsningar påverka den investeringskalkyl en köpare av ett företag behöver göra. En annan viktig förändring är den utveckling som skett i rättspraxis när det gäller möjligheterna för skattskyldiga att göra avdrag för ingående mervärdesskatt vid aktietransaktioner. I denna andra upplaga av boken har bland annat dessa förändringar beaktats.
 
  © 2017 Jure AB