Finansielle leasingaftaler
� Kommentar til ABL 95, Almindelige Betingelser for Finansielle Leasingaftaler
   
 
Författare:Gade Poul , Ceutz Carsten
Titel:Finansielle leasingaftaler � Kommentar til ABL 95, Almindelige Betingelser for Finansielle Leasingaftaler
Utgivningsår:2019
Omfång:300 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761941398
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1201 SEK exkl. moms

 

Bogen indeholder en dybdegående kommentar til ”Almindelige Betingelser for Finansielle Leasingaftaler” (ABL 95, 4. udgave 2014)
Når en virksomhed skal vælge den bedste måde at finansiere anskaffelser af aktiver på, er finansiel leasing en blandt flere finansieringsformer. Der indgås leasingaftaler for ca. 50 mia. kr. årligt, svarende til ca. 12,5 % af erhvervslivets årlige bruttoinvesteringer. Set i lyset af omfanget, og set i forhold til den detaljerede regulering, der gør sig gældende på andre retsområder, er det bemærkelsesværdigt, at der er ikke en særlig lov om finansiel leasing.

Manglende særlovgivning fremhæver betydningen af parternes aftale, og bogen indeholder en kommentar til ”Almindelige Betingelser for Finansielle Leasingaftaler” (ABL 95, 4. udgave 2014), der er det sæt af standardvilkår, der er almindeligt brugt i leasingaftaler i Danmark. Betingelserne er udarbejdet af brancheorganisationen Finans & Leasing (www.finansogleasing.dk), og er på mange punkter udtryk for sædvane eller almindelig skik og brug i disse aftaleforhold. For at fuldstændiggøre parternes forhold er de standardiserede indkøbsbetingelser (”Almindelige Indkøbsbetingelser”) også medtaget i bogen.

Formålet med bogen er at udbrede og uddybe kendskabet til ABL og den retspraksis og den teori, der er udviklet med ABL, til gavn for alle brugere af ABL – leasinggivere, leasingtagere, leverandører samt branche- og interesseorganisationer.

Målgruppe
Kommentaren kan anvendes både af erfarne jurister, der skal deltage i løsningen af tvister eller rådgive om indholdet af en leasingkontrakt, og af praktikere, der har brug for en indføring i aftaletypen eller hjælp til vurderingen af et konkret problem.

Om forfatterne
Carsten Ceutz (f. 1961) har i flere år været advokat for Finans & Leasing, og har medudviklet e-learning program om leasingaftalens praktiske anvendelse.

Poul Gade (f. 1962) er senioradvokat, Ph.D., i Bech-Bruun.

Bogens indhold
1 Indholdsfortegnelse

2 ABL 95

3 Leasingaftalens individuelle vilkår

4 Indledning
4.1 Introduktion til leasing
4.1.1 Baggrund
4.1.2 ABL 95
4.1.3 Finansiel leasing – én blandt flere finansieringsformer
4.1.4 Retlig konstruktion
4.2 Lovregulering af leasingaftaler
4.3 Købsaftalen – Indkøbsbetingelser
4.4 Leasingaftalens genstand
4.5 Den skattemæssige behandling af (regulære) leasingkontrakter
4.6 Den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter
4.7 Plan for denne bog

5 Kommentarer til de enkelte bestemmelser i ABL 95
§ 1 – Anvendelsesområde
§ 2 – Ejendomsret
§ 3 – Brugsret
§ 4 – Leasingydelsen
§ 5 – Levering
§ 6 – Opsigelse
§ 7 – Leasinggivers ansvar
§ 8 – Leasingtagers ansvar
§ 9 – Vedligeholdelse
§ 10 – Risiko
§ 11 – Forsikring
§ 12 – Oplysningspligt
§ 13 – Sikkerhedsstillelse
§ 14 – Misligholdelse
§ 15 – Opgørelse
§ 16 – Tilbagelevering
§ 17 – Transport
§ 18 – Værneting
§ 19 – Honorering af samarbejdspartnere

6 Indkøbsbetingelser
6.1 Indkøbsbetingelserne – individuelle aftaler
 
  © 2017 Jure AB