Almindelig kontraktret
   
 
Författare:Godsk Pedersen Hans Viggo , Ørgaard Anders
Titel:Almindelig kontraktret
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:270 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757443844
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 833 SEK exkl. moms

 

Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Bogen giver et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret, og gennemgår på systematisk vis alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning.

Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.


Indholdsoversigt

Forord

Kapitel 1. Generelt om kontraktsretten

Kapitel 2. Indgåelse af kontrakter

Kapitel 3. Kontrakters indhold

Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighed

Kapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde

Kapitel 6. Fuldmagt

Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning

Litteraturfortegnelse
 
  © 2017 Jure AB