Svensk internationell privat- och processrätt
   
 
Författare:Bogdan Michael , Hellner Michael
Titel:Svensk internationell privat- och processrätt
Anmärkning:
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:492 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207436
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 146
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Processrätt , Familjerätt

Pris: 573 SEK exkl. moms

 

Svensk internationell privat- och processrätt har under de senaste årtiondena fått stor praktisk betydelse i samband med det svenska närings- och privatlivets ständigt pågående internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och förmögenhetsrättsliga förhållanden som inte håller sig inom ett enda lands gränser, vilket ger upphov till en rad rättsliga problem.

Boken syftar till att användas både inom den akademiska juristutbildningen och i det praktiska rättslivet. Notapparaten är avsedd att utgöra en selektiv introduktion i nordisk litteratur för läsare som behöver fördjupade kunskaper i vissa delar av ämnet.
 
  © 2017 Jure AB