Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk
� Fartygsbefäl klass VII
   
 
Författare:Ihre Rolf , Lindefors Winblad Daniel
Titel:Sjörätt för yrkes- och fritidssjöfolk � Fartygsbefäl klass VII
Anmärkning:Ny upplaga av boken Sjörätt - från Noll till VII
Utgivningsår:2020
Omfång:96 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238145
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

Boken vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte måste ha någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning och till de som yrkesmässigt, med obligatorisk examen och behörighet upp till fartygsbefäl klass VII, ska framföra båtar och skepp. När olyckor eller tillbud till sjöss inträffat kan de som har agerat vårdslöst eller varit passiva ställas till ansvar. Detta gäller även om det inte krävts att personen/personerna skulle ha haft formell examen och behörighet för uppgifter ombord.

På de som yrkesmässigt ombord – och i vissa fall även iland för fartygets drift – utför uppgifter, ställer myndigheterna krav som ofta innefattar både examen och praktik. Ambitionen med boken är dels att behandla vad alla med uppgifter av betydelse för sjösäkerheten bör känna till och dels att orientera läsarna om de inte sällan svåröverskådliga regelverk som anger skyldigheter och ansvar vid sjöfart med skepp och båtar i yrkesverksamhet eller på fritid.

I boken ingår avsnitt som uppmärksammar läsarna på gränsdragningarna mellan olika kategorier av fartyg. Kunskap om detta behövs för att undgå att ovetandes dra på sig ansvar t.ex. genom att i en fritidsbåt ta med så många passagerare att reglerna om passagerarfartyg blir tillämpliga. Boken behandlar även administrativa regler och uppgifter som myndigheterna lägger på i synnerhet yrkesutövande sjöfolk.

Rolf Ihre utbildade sig ursprungligen till sjökapten men omskolade sig till jurist. Han arbetade därefter som bolagsjurist inom rederikoncernen Salén och senare som advokat med inriktning på kommersiell sjöfart och fritidsbåtsfrågor. Rolf har även givit ut flera böcker, bl.a. Kommersiella sjöfartsavtal, och har sedan 1970-talet undervisat i sjörätt och angränsande frågor.

Daniel Lindefors är legitimerad lärare och har i drygt 20 år undervisat blivande fartygsbefäl på Marina läroverket i kurser kring behörighet och sjövärdighet. Daniel har också under många år arbetat med säkerhets- och sjövärdighetsfrågor inom Marina läroverkets rederiverksamhet
 
  © 2017 Jure AB