Praktisk verkstadsjuridik
� – Så undviker du problem och tvister reparation och service
   
 
Titel:Praktisk verkstadsjuridik � – Så undviker du problem och tvister reparation och service
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:160 sid.
Förlag:Motorbranschens Riksförbund
ISBN:9789163991721
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 534 SEK exkl. moms

 

Denna utgåva har i stor omfattning uppdaterats med nyare praxis från ARN och nya kapitel om skadereparationer, ARN och reparationer av tunga fordon. Vidare finns tillägg som bland annat avser trimmade bilar, parkeringsskador och en hel del redaktionella ändringar.

Boken är upplagd så att den kapitelvis går igenom de olika momenten i ett verkstadsbesök i kronologisk ordning. Det vill säga med beställning, prisuppgift, avrådande, tilläggsarbete och så vidare. Praktisk verkstadsjuridik innehåller även en hel del checklistor kring vad en medarbetare på en verkstad bör tänka på i olika situationer. I slutet av varje kapitel finns exempel som visar hur ARN avgjort i olika ärenden.

Boken bygger på MRFs samlade kunskap från den dagliga hanteringen av verkstads- och reklamationsfrågor samt erfarenheterna från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Syftet med boken är att ge råd och vägledning till de som arbetar med kundkontakter och reklamationer på en bilverkstad.
 
  © 2017 Jure AB