Virksomhedsoverdragelsesloven
� Med kommentarer
   
 
Författare:Lauridsen Lise , Ratkovic Sandro
Titel:Virksomhedsoverdragelsesloven � Med kommentarer
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:360 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757438062
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Arbetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1455 SEK exkl. moms

 

6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfang er medtaget i denne 6.-udgave.

Der er ændret noget på strukturen fra 5.-udgaven, med henblik på at øge anvendeligheden.

Indholdsoversigt
Forord

Virksomhedsoverdragelsesloven

§ 1. Lovens anvendelsesområde

§ 2. Erhververens indtræden

§ 3. Ophør af ansættelsesforholdet

§ 4. Lønmodtagerrepræsentanter

§ 4 a. Overenskomstforhold

§ 5. Informationspligt

§ 6. Forhandlingspligten

§ 7. Sanktioner

§ 8. Territorialt gyldighedsområde

§ 9. Ikrafttrædelsesbestemmelser

Litteraturfortegnelse

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB