Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt
� 2020/21
   
 
Författare:Leviner Pernilla , Lau Chris , red.
Titel:Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt � 2020/21
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:462 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209409
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

FÖRFATTNINGS- OCH RÄTTSFALLSSAMLING I FAMILJERÄTT innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område.

Boken är primärtframtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB