Marknadsföringsrätt
� Den materiella rätten och processen
   
 
Författare: Briselius Niklas , Bruder Maria , Eltell Tobias , Åberg Johan
Titel:Marknadsföringsrätt � Den materiella rätten och processen
Utgivningsår:2021
Omfång:388 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115380
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 883 SEK exkl. moms

 

Marknadsföringsrätt – den materiella rätten och processen behandlar alltifrån traditionella marknadsföringsrättsliga frågor – såsom vilseledande framställningar, aggressiv marknadsföring, jämförande reklam och gränsdragningen mellan marknadsföring och yttrandefrihet – till frågor om ansvar, utformning av förbud, bestämmande av vite och utdömande av vite. Därutöver redogörs för speciallagstiftning med marknadsföringsrättslig anknytning. Bland sådan lagstiftning kan nämnas alkohollagen, läkemedelslagen, spellagen samt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Boken innehåller rikligt med rättspraxis från såväl Marknadsdomstolen, patent- och marknadsdomstolarna som EU-domstolen och Högsta domstolen. Författarna belyser den praxisändring som skett på senare år exempelvis i fråga om transaktionstestets tillämpning vid bedömningen av otillbörlig marknadsföring. Dessutom behandlas den nya praxis som utvecklats avseende bland annat marknadsföring i sociala medier.

Den här boken vänder sig i första hand till jurister som vill ha en heltäckande genomgång av de lagregler och den rättspraxis som finns inom marknadsföringsrätt, men kan också komma till användning för marknadsavdelningar, kommunikationsbyråer och inom utbildning.
 
  © 2017 Jure AB