Civilrättskipning I
� Tvistemål
   
 
Författare:Westberg Peter , Maunsbach Lotta
Titel:Civilrättskipning I � Tvistemål
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:457 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209577
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 202
Ämnesord:Processrätt

Pris: 742 SEK exkl. moms

 

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna bok täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning samt rättegången i tvistemål och verkställighet av tvistemålsdomen. Den andra boken omfattar avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB